Overige geboden en verboden (1)
F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Overige geboden en verboden (2)
F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Overige geboden en verboden (3)
F3 Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
Overige geboden en verboden (4)
F4 Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
Overige geboden en verboden (5)
F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij benadering van verkeer uit tegengestelde richting
Overige geboden en verboden (6)
F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat uit deze richting nadert voor laten gaan
Overige geboden en verboden (7)
F7 Keerverbod
Overige geboden en verboden (8)
F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
Overige geboden en verboden (9)
F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden
Overige geboden en verboden (10)
F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
Overige geboden en verboden (11)
F11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u, zoals tractoren, landbouwmachines, graafmachines. Verboden voor alle andere voertuigen
Overige geboden en verboden (12)
F12 Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u
Overige geboden en verboden (13)
F13 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen, ook voor touringcars (tenzij deze als lijnbus ingezet worden)
Overige geboden en verboden (14)
F14 Einde lijnbusbaan of –strook
Overige geboden en verboden (15)
F15 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van trams en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen
Overige geboden en verboden (16)
F16 Einde trambaan of –strook
Overige geboden en verboden (17)
F17 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen
Overige geboden en verboden (18)
F18 Einde lijnbus- en trambaan of –strook
Overige geboden en verboden (19)
F19 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen
Overige geboden en verboden (20)
F20 Einde vrachtauto- en lijnbusbaan of –strook
Overige geboden en verboden (21)
F21 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen
Overige geboden en verboden (22)
F22 Einde vrachtautobaan of –strook
Proefles aanvragen