Informatie (1)
Hoogte onderdoorgang
Informatie (2)
Voetgangers oversteekplaats
Informatie (3)
Bus-/Tramhalte
Informatie (4)
Voorsorteren
Informatie (5)
Einde rijstrook
Informatie (6)
Splitsing
Informatie (7)
Aantal doorgaande rijstroken
Informatie (8)
Doodlopende weg
Informatie (9)
Vooraanduiding doodlopende weg
Informatie (10)
Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
Informatie (11)
Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/-stroken
Informatie (12)
Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
Informatie (13)
Verkeerstunnel
Informatie (14)
Vluchthaven
Informatie (15)
Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat
Informatie (16)
Noodtelefoon
Informatie (17)
Brandblusapparaat
Informatie (18)
Noodtelefoon en brandblusapparaat
Informatie (19)
Dichtstbijzijnde uitgang
Informatie (20)
Uitwijkplaats rechts van de weg. Gebruikt op smalle wegen waar inhalen niet mogelijk is om aan te geven waar plaats aan de rechterzijde van de weg is om uit te wijken
Informatie (21)
Uitwijkplaats links van de weg. Gebruikt op smalle wegen waar inhalen niet mogelijk is om aan te geven waar plaats aan de linkerzijde van de weg is om uit te wijken
Informatie (22)
Invoegstrook gaat over in rijstrook
Informatie (23)
Invoegstrook gaat over in rijstrook
Proefles aanvragen