Gesloten verklaringen (1)
C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren / vee
Gesloten verklaringen (2)
C2 Eénrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren / vee
Gesloten verklaringen (3)
C3 Eénrichtingsweg
Gesloten verklaringen (4)
C4 Eénrichtingsweg
Gesloten verklaringen (5)
C5 Inrijden toegestaan voor beide zijden
Gesloten verklaringen (6)
C6 Gesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen
Gesloten verklaringen (7)
C7 Gesloten voor vrachtauto’s
Gesloten verklaringen (8)
C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km/u
Gesloten verklaringen (9)
C9 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km/u, ruiters, vee, wagens, brommobielen, fietsen en bromfietsen
Gesloten verklaringen (10)
C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhanger
Gesloten verklaringen (11)
C11 Gesloten voor motorfietsen
Gesloten verklaringen (12)
C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen
Gesloten verklaringen (13)
C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
Gesloten verklaringen (14)
C14 Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor
Gesloten verklaringen (15)
C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen, en gehandicaptenvoertuigen
Gesloten verklaringen (16)
C16 Gesloten voor voetgangers
Gesloten verklaringen (17)
C17 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading langer zijn dan op het bord is aangegeven
Gesloten verklaringen (18)
C18 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading breder zijn dan op het bord is aangegeven
Gesloten verklaringen (19)
C19 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading hoger zijn dan op het bord is aangegeven
Gesloten verklaringen (20)
C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Gesloten verklaringen (21)
C21 Gesloten voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Gesloten verklaringen (22)
C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
Gesloten verklaringen (23)
C22a Gesloten voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)
Gesloten verklaringen (24)
C22b Einde geslotenverklaring voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)
Gesloten verklaringen (25)
C23-01 Spitsstrook open
Gesloten verklaringen (26)
C23-02 Spitsstrook vrijmaken
Gesloten verklaringen (27)
C23-03 Einde spitsstrook
Gesloten verklaringen (28)
L12C18-23 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading breder zijn dan op het bord is aangegeven voor de aangegeven rijstrook
Proefles aanvragen