Disclaimer

Deze website van Rijschool Hartje Utrecht dient uitsluitend als informatiebron. Rijschool Hartje Utrecht probeert de informatie die op deze website staat zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, maar geeft geen garanties.

Rijschool Hartje Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud daarvan. Rijschool Hartje Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ontstaan uit het bezoeken van deze website danwel uit het bezoek van deze website kan voortvloeien.

Alle informatie en gegevens die via het contactformulier aan Rijschool Hartje Utrecht worden toegestuurd worden eigendom van Rijschool Hartje Utrecht en zullen door haar vertrouwelijk worden behandeld. Door de toezending van eerder genoemde informatie en gegevens geeft de bezoeker toestemming tot het gebruik hiervan door Rijschool Hartje Utrecht.

Alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de inhoud van deze website, zijn eigendom van Rijschool Hartje Utrecht. Publicatie, in welke vorm dan ook, van de informatie of gegevens die op de website staan, zoals teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijschool Hartje Utrecht.

Proefles aanvragen